Jawah Liris Seling Sawat Gurdo

jawah-liris-seling-sawat-gurdo

 

Design Name : Grageh Waluh
Original Design Form : Yogyakarta
Wear For : Free Style, it can use any time,
Design Mean : Jawah liris= drizzle, prosperity