Jawah Liris Seling Sawat Gurdo

jawah-liris-seling-sawat-gurdo

 

Design Name: Grageh Waluh
Original Design Form: Yogyakarta
Wear For: Free Style, it can use any time,
Design Mean: Jawah liris= drizzle, prosperity